इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊनको अर्थ र ब्याख्या,إنا لله و إناإليه راجعون: معناه وتفسيره

Quran

IslamNepal.com

Go to top