न्याय शास्त्र (फिक्ह)

फिक्हको अर्थ र ब्याख्या

फिक्हको शब्द समझ र बुद्धिकोअर्थमा प्रयोग हुन्छ । फलस्वरुप निम्न प्रमाणबाट स्पष्ट हुन्छ 1- ,, तिनिहरुले भनेः हे शुऐब तिम्रा धेरैजसो कुराहरु हामीले बुझदैनौ र हामीले देख्दछौं तिमि धेरै कमजोर पनि छौ, र यदि तिम्रा खान्दानको ख्याल न भएको भए हामिले तिमिलाई ढुङ्गा हानेर खतम पारिदिन्थ्यौं,र तिमिलाई हामीविरुद्ध शक्ति पनि छैन,, (सूरः हूद 91) 2- ,,यिनिहरुलाई के भएको छ कि कुनै कुरा बुझ्ने नजिक पनि छैनन्,,(सूरह अन्निसा – 78) 3- अल्लाह तआलाको कथन छ कि ,,र यो त हुनै सक्दैन कि मोमिनहरु सबै निस्किहालून्, त यस्तो किन न गरियोस् कि प्रत्येक ठूलो समूहमध्येबाट एउटा सानो समूह जाने गरोस् ताकि धर्म को शिक्षा ग्रहण गरून् र आफ्ना समूह तिर फर्केर आएपछि भयको कुरा सुनाउन् ताकि तिनिहरु डरुन् र आफूलाई दृष्कर्मबाट टाढा राखून्,,(अल तौबः 122) हदीसमा छ कि ,,  अल्लाह तआला जस संग लाभको योजना गरिन्छ उसलाई धर्म (दीन) को समझ र बुद्धि दान प्रदान गरिदिन्छ,, (बुखारी किताबुल इल्म)

IslamNepal.com

Go to top