हज

बच्चाको हज

 

यद्यपि बच्चामाथि हज गर्नु फर्ज होइन तर यदि ऊ हज गर्छ भने त्यो नफ्ल हज हुनेछ र त्यसको पुण्य उसले पाउनेछ भन्ने विषयमा सबैको

सहमति रहेको छ । (अल्–फत्ह अल्–रब्बानी)

 

 

१) साइब बिन यजीद (रजि.) को भनाई अनुसार “जुन वर्ष अल्लाहका रसूलले हिज्जतुल् विदाअ (अन्तिम हज) गर्नु भयो मलाई पनि हज गर्न लगाइयो

जबकि त्यसबेला म सात वर्षको थिएँ ।” (बुखारी, अह्मद, तिर्मिजी)

 

[/bt_youtube]

Subcategories

IslamNepal.com

Go to top